Αποτελέσματα εκλογών ΕΣΠΗΤ

Αποτελέσματα εκλογών ΕΣΠΗΤ Ιουλίου 2012 Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Ιουλίου στα Γραφεία της ΕΣΠΗΤ (Βαλαωρίτου 9, Αθήνα) η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ με θέμα ημερήσιας διάταξης την διεξαγωγή αρχαιρεσιών (διήμερη ψηφοφορία) για την εκλογή Εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, Οργάνων Διοίκησης και Εκπροσώπων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ειδικότερα έγινε εκλογή:

1. Εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην από 20/6/2012 συνεδρίασή του και λόγω της διαπίστωσης της συνδρομής της προϋπόθεσης του άρθρου 13 παρ.1 του Καταστατικού της Ένωσης (ο αριθμός των τακτικών μελών της Ένωσης έχει υπερβεί τα 1.200 μέλη).

2. Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

3. Εκπροσώπων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες Ενώσεις Οργανώσεις.

4. Τριών (3) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

5. Πέντε (5) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

6. Τριών (3) τακτικών μελών για την Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

7. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη) για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών νέου ΔΣ και λοιπών οργάνων της Ένωσης καθώς και για εκπροσώπους αντιπροσώπους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες Ενώσεις Οργανώσεις.

Παρευρέθηκαν και ψήφισαν συνολικά 444 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

Τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από τα 436 έγκυρα ψηφοδέλτια οι συμμετέχοντες συνδυασμοί έλαβαν:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 151

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 142

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ 89

ΕΝΤΥΠΩΣ 21

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 18

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 12

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 3

Οι έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε συνδυασμός για το Δ.Σ. έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 3 έδρες

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 3 έδρες

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ 2 έδρες

ΕΝΤΥΠΩΣ 1 έδρα

Ανά συνδυασμό εκλέγονται:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, ως μέλη του Δ.Σ.: Ζαρίφη Μαρία, Κρίκος Σπύρος, Σπηλιοπούλου Νέλλη και ως αναπληρωματικοί: Μοςς – Σύψα Αθηνά, Μηνασίδου Σάια, Βαλαβάνη Βίκυ, Κεφαλά Μαρία, Σπανός Άκης, Παπούλιας Στάθης, Μπαλαρή Δήμητρα, Κυριαζάνος Αντώνης, Θέος Κώστας, Παπαφώτη Μαριέττα

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, ως μέλη του Δ.Σ.: Μπερεδήμας Θέμης, Πέπονα Φωφώ, Μπατή Όλγα και ως αναπληρωματικοί: Χρήστου Κων/νος-Αλέξανδρος, Τουράνης Αιμιλιανός (Τουράν Τζεμίλ), Χατζηδοπαυλάκης Δημήτρης, Μυτιληναίος Στέφανος, Ζάχαρης Φίλιππος, Αναγνωστάκης Παναγιώτης, Μυλωνάς Χρήστος, Καλογεράκος Παναγιώτης, Κωνσταντόπουλος Γιάννης, Πάλλας Ευάγγελος

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ- ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ: Εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, ως μέλη του Δ.Σ.: Σταμούλης Δημήτριος, Στοφόρος Κωνσταντίνος-Ρωμανός (κατόπιν κλήρωσης)και ως αναπληρωματικοί: Πραμαντιώτης Χρήστος, Αναστασίου Ανδρέας, Αντωνίου Αθανάσιος, Σκαλτσά Θεοδώρα (Λόλα), Δάγλας Πάρης, Κοντογεώργου Μαρία, Βερδέ Ελένη, Σβανάς Σωτήριος, Λουπάκης Νικόλαος, Πολίτη Πανώρια (Νώρια), Μπαρσέφσκη Μαρία Άννα (Μάνια), Θωΐδου Αικατερίνη, Πομόνης Πέτρος, Κατσάνη Σουλτάνα (Τάνια), Κατσαχνιάς Παναγιώτης, Κουντουρόγιαννη Σταματίνα (Ματίνα)

ΕΝΤΥΠΩΣ: Εκλέγεται, κατά σειρά επιτυχίας, ως μέλος του Δ.Σ.: Αλατάς Αθανάσιος και ως αναπληρωματικοί: Κάππου Ιωάννα, Μολφέτα Αγγελική, Μπερβανάκη Αργυρή και Κουκούλη Ελένη.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 151

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 142

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ 89

Οι έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε συνδυασμός για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 έδρα

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 έδρα

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ  1 έδρα

Ανά συνδυασμό εκλέγονται:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής: Πλαχούρης Γιάννης και ως αναπληρωματικά μέλη: Σταθόπουλος Θάνος,(κατόπιν κλήρωσης) Μάκρα Τόνια και Πετμεζάς Λεόντιος

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής: Καψαμπέλης Βασίλης και ως αναπληρωματικά μέλη: Περράκη Αθηνά και η Ικαρίου Μαργαρίτα

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ- ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής: Ευθυμιάτου Μαρία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 151

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 142

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ 89

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 12

Εκλέγεται από τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»: Μπαζαίος Γιάννης και ως αναπληρωματικό μέλος: Χόρτη Καίτη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 151

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 142

Oι έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός για την Επιτροπή Ταμείου Αλληλοβοήθειας:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2 έδρες

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 έδρα

Ανά συνδυασμό εκλέγονται:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγεται, κατά σειρά επιτυχίας, ως μέλος του Ταμείο Αλληλοβοήθειας: Δριβάκου Παναγιώτα (Γιώτα) και Αρσένη Δέσποινα και ως αναπληρωματικά μέλη: Φιάδα Αλεξάνδρα και Ανδρεώλα Άννα

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως μέλος του Ταμείο Αλληλοβοήθειας: Βόντα Χαριτωμένη και ως αναπληρωματικά μέλη: Ψαρόγιαννη – Σισμανίδου Αλίκη και Σιορώκου Μαρία

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από τα 436 έγκυρα ψηφοδέλτια οι συμμετέχοντες συνδυασμοί έλαβαν:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 154

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 140

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ 111

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 21

Oι έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 έδρα

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 έδρα

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ 1 έδρα

Ανά συνδυασμό εκλέγονται:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως νέο μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου:Γεωργούλας Μπάμπης και ως αναπληρωματικά μέλη: Δαπέργολα Στέλλα, Μαρκόπουλος Δημήτρης και Κωνσταντίνου Άγγελος.

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως νέο μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου: Αλεξάκης Δημήτρης και ως αναπληρωματικά μέλη: Ανδρεόπουλος Φίλιππος, Καλογράνης Κωνσταντίνος και Κάλφας Θανάσης.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως νέο μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου: Κοσμά Ειρήνη

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Oι έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2 έδρες

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2 έδρες

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ 1 έδρα

Ανά συνδυασμό εκλέγονται:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, ως νέα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου: Ελευθερουδάκη Λιάνα και Ιωάννου Όλγα και ως αναπληρωματικά μέλη: Αντωνιάδου Μαρία, Ρηγόπουλος Κώστας και Παναγόπουλος Ρήγας Άγγελος

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: Εκλέγονται, κατά σειράν επιτυχίας, ως νέα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου: Μεργούπη Άννα και Τσαουσίδου Ησαΐα και ως αναπληρωματικά μέλη: Περπατάρη Αρχοντία και Τσίσος Κάλεν

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ: Εκλέγεται, κατά σειράν επιτυχίας, ως νέο μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου: Κατερίνης Γεώργιος και ως αναπληρωματικό μέλος: Τσάκος Βασίλειος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από τα 422 έγκυρα ψηφοδέλτια, έλαβαν:

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 245

ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 142

ΜΟΖ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 180

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 166

Εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη: Ζωγράφου Ελένη, Μοζ Αλέξανδρος και Πικραμένος Παναγιώτης και ως αναπληρωματικό μέλος: Λούκας Βασίλης

Advertisements