Καταγγελία για παραποίηση πρακτικών του Δ.Σ.

Επιστολή μελών του Δ.Σ.Στο κείμενο των πρακτικών του Δ.Σ. της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου το οποίο φέρατε προς υπογραφή, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 14/09/2012, επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής δεν έχει αποδοθεί σωστά.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συζήτησης, κατά τη διαδικασία υπογραφής, ούτε ακούστηκε ούτε φυσικά ειπώθηκε κάποια αντίρρηση από τον πρόεδρο, την αντιπρόεδρο και την ταμία του νέου προεδρείου ότι «υπέγραφαν τα πρακτικά με επιφύλαξη λόγω λαθών και παραλείψεων», όπως ψευδώς αναφέρεται.

Ο μόνος που ανέφερε κάτι σχετικό ήταν ο γενικός γραμματέας Θ. Αλατάς, ο οποίος όμως ανέφερε κάποια στιγμή προς το τέλος της σχετικής συζήτησης ότι «υπογράφω με επιφύλαξη, διότι δεν ήμουν παρών κατά τη διάρκεια σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής», το οποίο πρωτόκολλο σημειώνουμε ότι συντάχθηκε μετά από σχετική καταγραφή από τη γραμματεία της ΕΣΠΗΤ, στο διάστημα που ο Θ. Αλατάς είχε ήδη αναλάβει μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ και ήταν παρών σχεδόν καθημερινά στα γραφεία της ΕΣΠΗΤ.

Επισημαίνουμε ότι η περίληψη των πρακτικών παρουσιάστηκε ακριβώς την ώρα της συνεδρίασης, ενώ με διάφορα προσχήματα εμποδίστηκε σε μέλη του Δ.Σ. η έγκαιρη ανάγνωση του σχετικού πρακτικού νωρίτερα, ώστε να υπάρξει δυνατότητα έγκαιρων επισημάνσεων για τυχόν διορθώσεις.

Για τους λόγους αυτούς, όπως γνωρίζετε, δεν υπογράψαμε τη συγκεκριμένη περίληψη πρακτικών, καταγγέλλοντας την αλλοίωση της συζήτησης.

Με έκπληξη, όμως πληροφορηθήκαμε ότι, χωρίς να έχει περιληφθεί στο παραποιημένο πρακτικό ο λόγος αντίρρησής μας, κατατέθηκε στη γραμματεία προς αρχειοθέτηση και εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμο στα μέλη του Δ.Σ., όπως έχουμε ζητήσει.

Επειδή η όλη μεθοδολογία απέχει πολύ από τα ήθη μιας χρηστής διοίκησης – και επειδή με καλή πίστη (προς το παρόν) την αποδίδουμε σε κακή λειτουργία του γραμματέα και όχι σε πρόθεση, ζητάμε άμεσα να προστεθούν οι αντιρρήσεις μας στο εν λόγω πρακτικό, να αποτυπωθούν οι ακριβείς διάλογοι του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής και να μας δοθεί σχετικό αντίγραφο αμέσως.

Επιφυλασσόμενοι για τις περαιτέρω ενέργειές μας,
συναδελφικά
Ζαρίφη Μαρία Κρίκος Σπύρος Σπηλιοπούλου Νέλη