Δημόσια συζήτηση για τα Ταμεία μας, με «ανοιχτά χαρτιά»

20140901protpoesyespitΗ περίεργη σιωπή του κλάδου για τα επικουρικά, ακόμη και μετά την αποκάλυψη του θέματος, φαίνεται ότι έχει σημαντικές αιτίες.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας αναφερθήκαμε στη μία πλευρά του θέματος –υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές που αποσιωπούνται από τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιρετοί της «Δ.Α.Ε.Κ.Δ.» σε ΠΟΕΣΥ και ΕΣΠΗΤ πήραμε την πρωτοβουλία να ζητήσουμε γνωμοδότηση από τους νομικούς συμβούλους, σχετικά την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 220 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’) επικουρικών ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΕΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΕΑΤΤΑΘ, EΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ και ΤΕΑΣ ΕΣΗΕΠΗΝ), την οποία επισυνάπτουμε.

Οι ασφαλισμένοι για επικούρηση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΕΑΙΣΥΤ έχουν πραγματικές ατομικές εισφορές (όχι «οιονεί») και αποθεματικά άνω των 30 εκατ. ευρώ σε ένα κλάδο που παραμένει πλεονασματικός. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο Πρόνοιας.

Δεν θα επιτρέψουμε λύσεις εις βάρος τους, ούτε παρασκηνιακές μεθοδεύσεις.

Ήρθε η ώρα για μια ειλικρινή δημόσια συζήτηση για τα Ταμεία μας, με «ανοιχτά χαρτιά».

 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ακολουθεί η επιστολή:

Προς τους Νομικούς Συμβούλους:

ΠΟΕΣΥ, Αναστάσιο Πετρόπουλο

ΕΣΠΗΤ, Δημήτριο Περπατάρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διοικητικά Συμβούλια ΠΟΕΣΥ και ΕΣΠΗΤ

Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 2014

ΘEMA: Γνωμοδότηση για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 220 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) επικουρικών ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΕΑΙΣΥΤ & ΤΕΑΤΤΑΘ, EΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ και ΤΕΑΣ ΕΣΗΕΠΗΝ)

Η παράγραφος 6 στο άρθρο 220 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) ορίζει:

«6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. Επαγγελματικά Ταμεία, το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων».

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 2 του ν. 2084/1992, «φορείς κοινωνικής ασφάλισης (φ.κ.α.) νοούνται τα Ταμεία, κλάδοι ή Λογαριασμοί, που λειτουργούν με την μορφή ΝΠΙΔ, οι υπηρεσίες και κάθε άλλος φορέας, ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, που χορηγούν περιοδικές παροχές υπό τον τύπο συντάξεων (κύριες και επικουρικές) βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές ασθενείας ή εφάπαξ βοηθήματα εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος».

Με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε υπόψη (ν.4281/2014, ν.2084/1992), ζητούμε την έγγραφη γνωμοδότησή σας, το συντομότερο δυνατόν -και σε κάθε περίπτωση, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, εντός της εβδομάδας- εάν τα επικουρικά ταμεία των εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ [ΤΕΑΙΣΥΤ & ΤΕΑΤΤΑΘ], EΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ και ΤΕΑΣ ΕΣΗΕΠΗΝ) υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 220 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α).

* Δείτε και δημοσίευμα εφημερίδας «Η Καθημερινή» www.kathimerini.gr/779531 (10/8/2014)

Με εκτίμηση στο έργο σας

Νέλλη Σπηλιοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ και του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

Μαρία Ζαρίφη, μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ και του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Σπύρος Κρίκος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

Γιάννης Μπαζαίος, μέλος Γ.Σ. ΠΟΕΣΥ, εκλεγμένος εκπρόσωπος ΕΣΠΗΤ για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ