Παρέμβαση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ για το αγγελιόσημο στην «Επιτροπή Σοφών»

k5p20etapmme01

Ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης, για την υπεράσπιση του αγγελιοσήμου ως οιονεί εργοδοτικής εισφοράς, αλλά και της αυτοτέλειας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, απέστειλε, προς τη 12μελή «Επιτροπή Σοφών» που θα εισηγηθεί την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος η διοίκηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, μετά από εισήγηση της προέδρου του Γιώτας Αντωνοπούλου και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

20150917_epistoli_proedrou_etapmmeΣε αυτόν περιέχονται: Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ. Ακρίτα Καϊδατζή, έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο το αγγελιόσημο αποτελεί οιονεί εργοδοτική εισφορά με ανταποδοτικό χαρακτήρα, εξ ου και η υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING, που έχει εκπονήσει την τελευταία αναλογιστική μελέτη του Ταμείου.

Στην επιστολή της προέδρου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, Γιώτας Αντωνοπούλου, που συνοδεύει το φάκελο τεκμηρίωσης, επισημαίνονται μεταξύ άλλων: «Από απόψεως νομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικο-ασφαλιστικής, δεν είναι σκόπιμη, αλλά ούτε και επιτρεπτή τυχόν κατάργηση του πόρου του αγγελιοσήμου, όπως και τυχόν κατάργηση της αυτονομίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ με την ένταξη του σε άλλον ενιαίο φορέα, τυχόν δε απόφαση κατάργησης του πόρου και/ή του Ταμείου δεν είναι συμβατή, αντιθέτως ευθέως αντιστρατεύεται τις υποχρεώσεις τις οποίες η χώρα έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης», με την επισήμανση ότι «χάρις στον ασφαλιστικό πόρο του αγγελιοσήμου, το Ταμείο μας επιτελεί το ασφαλιστικό του έργο χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Συνέχεια

Advertisements