Πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους ανασφάλιστους

n4368fek21a2016p01Δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και παροχές νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποκτούν με την ψήφιση του ν. 4368/2015 (ΦΕΚ 21 Α/2015), ανασφάλιστοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας με τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας.

Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των δημόσιων Νοσοκομείων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.

Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ τα φάρμακα υψηλού κόστους [στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6)], παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μάλιστα, με εξαιρετικά επείγον υπηρεσιακό έγγραφο προς τις διοικήσεις των ΥΠΕ, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, έδωσε εντολή για άμεση και πλήρη κάλυψη, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, μέχρι να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ, με την οποία θα οριστούν ειδικότερα οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων κ.α.

Για την πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας και την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απαιτείται μόνο η κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Advertisements