Προϋποθέσεις παράλληλης απασχόλησης δημοσιογράφων ΓΓΕΕ, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

viky465ixf_dag144x200Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΙΚΥ465ΙΧΦ-ΔΑΓΑΠΟΦΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΓΕΕ) η υπουργική απόφαση του αρμόδιου υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, με την οποία ορίζονται «τα κάτωθι κριτήρια για τη χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης στους δημοσιογράφους οι οποίοι υπηρετούν στην ΓΓΕΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και στους δημοσιογράφους και στις καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

1. Η παράλληλη απασχόληση δεν θα πρέπει να σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης του εργαζόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΓΓΕΕ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. και την ΕΡΤ Α.Ε. και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

2. Δεν δύναται να χορηγηθεί δεύτερη πέραν της μίας άδειας απασχόλησης σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης (έντυπο, ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό καθώς και πρακτορείο) κατά την ίδια χρονική περίοδο, στον ίδιο εργαζόμενο.

3. Δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια παράλληλης απασχόλησης σε όσους δημοσιογράφους/καλλιτεχνικές ειδικότητες κατέχουν θέση ευθύνης στην ΓΓΕΕ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην ΕΡΤ ΑΕ.

4. Οι δημοσιογράφοι που υπηρετούν στη ΓΓΕΕ, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου στα έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά ΜΜΕ καθώς και πρακτορεία του ιδιωτικού τομέα.

5. Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια παράλληλης απασχόλησης σε ανταγωνιστικό μέσο ιδίου τύπου και ιδίως σε άλλο πρακτορείο και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες ειδήσεων για τους δημοσιογράφους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. ή σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι για τους δημοσιογράφους/καλλιτεχνικές ειδικότητες του τμήματος τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε. και αντιστοίχως στους δημοσιογράφους / καλλιτεχνικές ειδικότητες των άλλων τμημάτων της ΕΡΤ Α.Ε. (ραδιόφωνο, διαδίκτυο, έντυπα κ.λπ.).

6. Δεν υπόκεινται στην παραπάνω διάταξη η παροχή διδακτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες καθώς και η δημοσίευση άρθρων γνώμης αμισθί, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται χορήγηση άδειας.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση υποδομών της ΓΓΕΕ, του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. και της ΕΡΤ Α.Ε. για τις ανάγκες της παράλληλης απασχόλησης.

8. Προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης αποτελεί η προσκόμιση της σύμβασης παράλληλης απασχόλησης καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού, προς τούτο, στοιχείου».