Αιτήσεις για κατασκηνώσεις

Αιτήσεις για κατασκηνώσεις

Σήμερα (13 Ιουνίου 2013) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα κατασκηνώσεων για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει 21 Ιουνίου 2013 (σημειώνουμε ότι η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος ξεκινά στις 16 Ιουνίου)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:

«Η πρόσκληση αφορά παιδιά ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ηλικίας από 5 έως 16 ετών (που έχουν γεννηθεί από 01/01/1998 έως 31/12/2008) για φιλοξενία σε Κατασκηνώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από 16/6/2013 έως 27/8/2013 και σε τρεις περιόδους:

Α’ περίοδος: από 16/06/2013 έως 14/07/2013

Β’ περίοδος: από 09/07/2013 έως 05/08/2013

Γ’ περίοδος: από 01/08/2013 έως 27/08/2013

Όσοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους σε κατασκηνώσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μέχρι 21/06/2013 (από 08:00 έως 14:00) δηλώνοντας κατασκήνωση, όνομα, έτος γεννήσεως και κατασκηνωτική περίοδο, προσκομίζοντας:

  • το ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης του Ασφαλισμένου
  • το ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης του παιδιού
  • Δυο φωτογραφίες του παιδιού

Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα – για ασφαλισμένους της Β’ Δ/νσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ)

2. Διαμαντοπούλου 10, Ν. Κόσμος – για ασφαλισμένους της Γ’ και Δ’ Δ/νσης (πρώην ΤΑΤΤΑ και ΤΣΕΥΠ αντίστοιχα)